MicroLog.MyPower.CZ

… designed for freedom of automation.

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


start

MyPower.CZ MicroLog

„… designed for freedom of automation.“

Popis projektu

Projekt MicroLog je určen pro logování elektrických i neelektrických veličin, vzdálený i lokální dohled, dlouhodobé měření a automatizaci. Je vyvíjen s otevřeným zdrojovým kódem, otevřenými komunikačními datovými formáty a primárně určen pro hardwarovou platformu Arduino Mega 2560.

Pro logování veličin a měření z jiných platforem než Arduino, tedy například Raspberry Pi, je možno použít projekt PHP Microlog.

MicroLog může být univerzálním monitorovacím a řídícím nástrojem pro řízení a monitoring vašeho projektu. Je možné připojit odpovídající proudové senzory, odporové děliče. Měřitelné jsou prakticky libovolné veličiny, které lze převést na rozsah 0-5V a takto uzpůsobené senzory připojit k analogovým pinům arduina.

S využitím nativního propojení se serverem MyPower.CZ lze použít datový archiv, statistické kalkulace, srovnání s ostatními systémy, odborný dohled a zkušenou pomoc komunity fóra MyPower.CZ.

Pro zprovoznění stačí stáhnout zdrojový kód, tento otevřít v Arduino IDE, nastavit základní parametry a provést upload programu do Arduina.

Funkce projektu

Arduino je po uploadu programu MicroLog připraveno pro

Z dat zasílaných na MyPower.CZ se dají realizovat libovolné další výstupy, například grafy, statistiky výroby/spotřeby, přepočty, prognózy, odhady, grafické přehledy a podobně.

Podporovaný hardware

Kde koupit ?

  • Oživené a hotové sady pro měření a automatizaci na míru? Zašlete prosím předem požadavky, schéma měřeného systému a vaši předpokládanou investici do systému měření na klíč. Kontakt.

Stažení software

Související dokumenty

Poznámky

Jak mohu podpořit tento projekt?

  • Pomocí s testováním a aktivním vyhledáváním chyb, hledání příčin problémů a souvislostí.
  • Pomocí s tvorbou dokumentace a manuálu na wiki.
  • Pomocí s vývojem funkčních celků pro www rozhraní projektu (JavaScript + HTML5 + SVG) a Arduino (C++), vývoj rozšíření MicroLogu určených k možnému zařazení do hlavní vývojové větve projektu.
  • Dobrovolným příspěvkem na vývoj projektu MicroLog.
1)
LCD Keypad Shield je volitelné příslušenství. Je možno použít softwarovou emulaci a display zobrazit prostřednictvím www rozhraní místo fyzického displaye
start.txt · Poslední úprava: 2023/03/05 15:41 autor: mypower_cz

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki