MicroLog.MyPower.CZ

… designed for freedom of automation.

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


mod:serial

mod:serial

Popis modulu

Výstup na sériovou konzoli slouží k základním diagnostickým účelům. Pokud není potřeba je možno ho vypnout.

Nastavení modulu

Pro nastavení slouží následující definice ve zdrojovém kódu Micrologu.

// mod SerialLog
#define modSerialLog    1     // 1=on 0=off
#define modSerialForce   1     
#define modSerialBaudRate 115200  // 9600 .... 115200
 • modSerialLog - vypnutí (0) / zapnutí (1) logování.
 • modSerialForce - inicializuje sériovou linku i přes vypnutí pomocí předchozí definice (ladící účely)
 • modSerialBaudRate - rychlost sériové linky - obvykle 115200.

Příklad sériového výstupu

MyPower.CZ
MicroLOG
2.04
+mpwlog @ log.mypower.dev
+disp @ 1602
+sdcard @ SD2 / 3805184
IP,MASK,GW,DNS
192.168.1.188
255.255.255.0
192.168.1.20
192.168.1.100
+www @ 80
Done.
> RAM:2711
> Connecting
> Connected
# qid:1.23367.20130914010033301637
# result:OK
> OK
> Waiting (30 seconds) ...
> RAM:2711
> Connecting
> Connected
# qid:1.23368.20130914010102301637
# result:OK
> OK
mod/serial.txt · Poslední úprava: 2013/09/15 17:36 autor: 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki