MicroLog.MyPower.CZ

… designed for freedom of automation.

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


mod:display

mod:display

Popis modulu

Modul je určen pro obsluhu displaye. Oficiálně je podporován textový LCD Keypad Shield 16×2 znaků.

Kompatibilní hardware

LCD Keypad Shield - pŕipojení displaye

Nastavení modulu

Nastavení displaye se provádí pomocí definic v kódu micrologu.

// mod Display
#define modDisplay    1     // 1=on 0=off
#define modDisplayType  1602   // typ displaye
 • modDisplay - zapne, nebo vypne podporu pro display. 1 = zapnuto, 0 = vypnuto.
 • modDisplayType - typ displaye. Pro LCD Keypad Shield nastavte na hodnotu 1602

Emulace displaye

mypower.cz-docs-arduino-microlog.jpg

Emulace displaye může ušetřit náklady na HW, či provozovat Microlog včetně funkcí pro display bez nutnosti fyzického připojení displaye. Stav displaye je možno v případě zapnutí emulace sledovat prostřednictvím www rozhraní.

// mod DisplayEmulation
#define modDisplayEmulation  1
 • 1 = display není fyzicky připojen - zobrazení jen na www rozhraní
 • 0 = display připojen - zobrazení na fyzickém displayi i na www rozhraní

Programování displaye

Pro definici chování displaye je možno použít jednoduché programování v jazyce MMDL. Program pro display je uložen v EEPROM.

Ukázky programu

Screenshoty

Související dokumenty

mod/display.txt · Poslední úprava: 2013/09/23 15:07 autor: 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki