MicroLog.MyPower.CZ

… designed for freedom of automation.

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


mod:mypower

mod:mypower

Popis modulu

Modul umožňuje standardní datovou komunikaci se serverem MyPower.CZ a zajišťuje vzdálené logování dat do databáze serveru pro další zpracování.

Konfigurace modulu

Nastavení datových přenosů je možno provést pomocí následujících definic v kódu programu

// mod MyPowerLog
#define modMyPowerLog   1          // 1=on 0=off
#define modMyPowerHost   "log.mypower.cz"   // log.mypower.cz
#define modMyPowerFVEID  "mojefve1234"    // mojefve1234
 • modMyPowerLog - zapnutí / vypnutí datových přenosů. 1 zapnout, 0 vypnout.
 • modMyPowerHost - server pro přenos dat - log.mypower.cz
 • modMyPowerFVEID - vaše FVEID

Související konfiguračni proměnné jsou tyto:

int sendInterval = 30; // sec default: 120
int sendRetry   = 30; // sec default: 30
byte maxErrors  = 3; // default: 3
 • sendInterval - Interval opakování přenosu v sekundách
 • sendRetry - Interval opakování přenosu v sekundách po předchozím neúspěchu
 • maxErrors - Maximální počet chyb po kterých dojde k restartu Micrologu.

Restarty Micrologu

Pozor! Často se stává, že dochází k restartům micrologu. Obvyklá příčina jsou výpadky na síti, kdy se microlog po nastaveném počtu neúspěšných přenosů restartuje a znovu naváže síťové spojení, případně dojde k obnově IP adresy z DHCP serveru, pokud je nastaven. Pokud není k dispozici internet, nebo nemáte správně zadáno či nemáte dosud přiděleno FVEID, vypněte přenos dat pomocí definice modMyPowerLog nastavené na hodnotu 0, jinak se Microlog bude pokoušet o připojení k serveru a bude docházet k pravidelným restartům Micrologu.

mod/mypower.txt · Poslední úprava: 2013/09/30 15:00 autor: 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki