MicroLog.MyPower.CZ

… designed for freedom of automation.

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


mod:sampler

mod:sampler

Popis modulu

Modul je určen pro vzorkování průběhu analogových vstupů. Pro svou funkci využívá nastavení analogových pinů z modulu mod:analogsetup

Technické parametry

Vzorkování probíhá u všech 16ti pinů na plném 10 bitovém rozlišení A/D převodníků Arduina.

Datové výstupy po vzorkování pinu

  • RMS - kvadratický průměr (efektivní hodnota)
  • AVG - aritmetický průměr
  • MIN - minimální hodnota
  • MAX - maximální hodnota
  • SAMPLES - 128 10-ti bitových vzorků.
  • TIMES - 128 časových značek
  • START, STOP - čas začátku a konce snímání

Vzorkování

Samplují se maximálně 4 analogové piny synchronně v závislosti na přiřazení do skupin v nastavení analogových vstupů. Ukládá se 128 vzorků po dobu 65536μs, jeden vzorek tedy za 512μs. Vzorkovací frekvence je tedy 1953.125 Hz, maximum 4 piny synchronně. Během ukládání samplů do bufferu jsou ukládány i časové značky mikrosekund, kdy byl vzorek během vzorkování pořízen. I v případě mírných časových nepřesností je možno data správně zařadit v časové ose, nebo provést interpolaci.

Screenshoty

Tip

Po kliknutí na graf je zobrazen zvětšený graf přes celou plochu okna prohlížeče. V režimu fullscreen přes celou plochu monitoru. Zvětšený graf je v případě zapnutého obnovování také aktualizován.

Související dokumenty

mod/sampler.txt · Poslední úprava: 2023/03/05 15:44 autor: mypower_cz

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki