MicroLog.MyPower.CZ

… designed for freedom of automation.

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


mod:analogsetup

mod:analogsetup

Popis modulu

Pomocí tohoto modulu je možné nastavit parametry analogových pinů, pojmenovat je, nastavit rozsah a typ snímání. Nastavení pinů je využíváno v modulu mod:sampler, který je určen pro vzorkování průběhu analogových vstupů.

Kompatibilní hardware

Analogové snímače, odporové děliče, potenciometry, fotodiody, senzory schopné převést měřené hodnoty na rozsah 0-5V.

Nastavení pinů

Kliknutím na pin dojde v dolní části www rozhraní k zobrazení nastavení pinu. Je možno nastavit následující parametry:

 • Připojeno? - pokud je zaškrtnuto, pin je nastaven jako připojený. V opačném případě je nastaven jako odpojený. Ve www rozhraní je odpojený pin vizuálně odlišen od pinu připojeného.
 • Název - Název pinu včetně diakritiky. Maximálně 20 znaků. UTF znaky (například diakritika) maximální délku zkracují.
 • Jednotka - jednotka, která bude asociována s přepočítanou hodnotou pinu
 • Snímání - Typ snímání pinu.
  • Okamžitá hodnota - 64tý vzorek ze 128 vzorkového snímání samplerem
  • Průměrná hodnota - průměrná hodnota vzorku
  • Efektivní hodnota - kvadratický průměr hodnot vzorku (RMS)
  • Minimální hodnota - minimální hodnota vzorku
  • Maximální hodnota - maximální hodnota vzorku
 • Skupina - Skupina, ve které bude analogový pin snímán pomocí modulu Sampler. Piny jsou snímány vždy po čtveřicích. V jedné skupině tedy mohou být nejvýše 4 piny, které budou snímány synchronně. Pokud jsou ve skupině více než 4 piny, je skupina rozdělena na více nejvýše čtveřic a piny jsou opět snímány synchronně pouze maximálně po čtyřech. Každá nejvýše čtveřice je během jednoho snímacího cyklu obnovena. Čtveřice pinů jsou obnovovány následně po sobě v čase. Pokud došlo k obnovení poslední čtveřice v pořadí, následně bude obnovena opět první čtveřice pinů, která je k dispozici.
 • Minimum - Spodní limit rozsahu skutečné měřené hodnoty na analogovém pinu, například „0“ pro rozsah 0-5V
 • Maximum - Horní limit rozsahu skutečné měřené hodnoty na analogovém pinu, například „5“ pro rozsah 0-5V.

V poli Minimum a Maximum je možno zadávat i desetinná čisla s přesností na desetitisícíny. Například:

157.2237

Veškeré nastavení pinů je uloženo v EEPROM.

Screenshoty

Související dokumenty

 • mod:sampler - Vzorkování průběhu na analogových vstupech s frekvencí blízkou 2kHz.
 • analog-pin-setup - Data nastavení analogových vstupů
 • eprom - EEPROM - Úložiště pro nastavení analogových vstupů.
mod/analogsetup.txt · Poslední úprava: 2023/03/05 15:43 autor: mypower_cz

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki