MicroLog.MyPower.CZ

… designed for freedom of automation.

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


tutorial:install

Jak zprovoznit Mypower Microlog

Úvod

Tento dokument slouží jako návod pro oživení systému MyPower MicroLog. Pokud si s něčím nevíte rady, můžete se zeptat také v diskuzi zaměřené speciálně na projekt MicroLog.

Potřebný hardware

Základní HW

 • Arduino Mega 2560
 • Ethernet Shield

HW můžete zakoupit zde: kde-koupit

mypower.cz-docs-arduino-microlog.jpg

Poznámka: na fotografii je stavová led připojena na pin 7 1)

Volitelné příslušenství

 • LCD Keypad Shield - není nutný. Možno softwarově emulovat.
 • mikro SD karta 2GB - podpora pro SD je vyvíjena.

Zapojení komponent

LCD Keypad Shield

Pokud je použit display, je potřeba použít LCD Keypad Shield, v současnosti jako jediný podporovaný. Je potřeba vyhnout na displayshieldu pin 4 a pin 10 bokem tak aby neměly kontakt s piny 4 a 10 na Ethernet shielu. Vyhnuté piny 4 a 10 na LCD Keypad Shieldu přemostíme a propojíme původní pin 4 z displaye na pin 14 Arduina a pin 10 na pin 15. Pin 10 ale není nutno na pin 15 zapojovat. Jedná se o podsvětlení a program pin 15 zatím nijak neovládá. Důležitý je ale pin 14 Arduina, který musí být napojen na původní pin 4 LCD Keypad Shieldu. Originální piny 10 a 4 nelze s displayem použít, protože pin 10 se bije s CS pinem ethernet shieldu a pin 4 s CS pinem pro SD kartu, která bude v pozdějších verzích využita.

Software a oživení

Kde získat software?

Jak nahrát program do arduina?

Doporučená verze Arduino IDE: 1.0.5. Stáhněte Arduino IDE a nainstalujte. Prostudujte dokumentaci k Arduino IDE. Připojte Arduino, otevřete v prostředí Arduino IDE program pro Microlog a klikněte na tlačítko Upload. Tím je Arduino naprogramováno a Microlog připraven k činnosti.

Předprogramované Arduino s oživeným a připraveným software Microlog je možné na požádání připravit.

Získání FVEID

FVEID slouží jako identifikátor vašeho měřícího zařízení. Je použito pro přihlášení k logovacímu serveru, na který jsou vzdáleně ukládána data z vašeho měření za účelem dalších výpočtů.

FVEID je možné vygenerovat svépomocně pomocí registrace nového měření.

Nastavení sítě

Máte-li v lokální síti DHCP, nastavte

byte NETip[4]   = { 255, 255, 255, 255 };
byte NETgw[4]   = { 0, 0, 0, 0 };
byte NETmask[4]  = { 0, 0, 0, 0 };
byte NETdns[4]  = { 0, 0, 0, 0 };

Chcete-li pevnou IP, je potřeba nastavit IP, bránu (GW), masku (MASK) a DNS server. Nastavení IP, DNS, MASK a GW se může lišit od uvedeného příkladu podle situace na vaší lokální síti. Příklad:

byte NETip[4]   = { 192, 168, 1, 188 };
byte NETgw[4]   = { 192, 168, 1, 1 };
byte NETmask[4]  = { 255, 255, 255, 0 };
byte NETdns[4]  = { 192, 168, 1, 1 };

Připojení Micrologu k FVE

 • Diskuze ke schématu ukázkového připojení FVE Blovice je k dispozici na diskuzním fóru

Měření na MyPower.CZ

 • Ve chvíli kdy máte zprovozněno měření pomocí Micrologu a data jsou odesílána na server mypower.cz, jsou data pouze zapisována do vaší databáze, která byla automaticky vytvořena při registraci vašeho měření. Nejsou však vizualizována v grafech, neboť systém dosud nezná význam jednotlivých měřících pinů, které je u každého individuální.
 • Pokud vaše zařízení odesílá data na server mypower.cz, mělo by být vidět online.
 • V současné době je ve vývoji webová aplikace, která umožní svépomocné nastavení grafů na mypower.cz. V tuto chvíli však tato aplikace není zcela dokončena a proto prosím o nastavení požádejte na adrese info@mypower.cz poté, kdy
  • vaše měření připojíte,
  • jsou ujasněny piny pro měření
  • máte zkalibrovány rozsahy na pinech
  • je na serveru alespoň 2 dny dat uloženo v databázi.
1)
Obvyklé připojení LED je pin 41, nebo pin 40. Zkontrolujte číslo pinu dle nastavení v konfiguraci ve zdrojových kódech MikroLogu
tutorial/install.txt · Poslední úprava: 2017/09/07 00:22 autor: 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki