MicroLog.MyPower.CZ

… designed for freedom of automation.

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


hw:proudovy-senzor

Proudový senzor

Úvod

Proudové senzory jsou snímače, které umožňují měřit proud protékající vodičem. Proudovými senzory je možno měřit jak AC proud, tak DC proud. Je možné také rozlišit směr toku proudu vodičem.

Druhy senzorů

Mezi základní typy proudových senzorů patří bočník, což je vhodný a velmi přesný rezistor, umístěný seriově do měřeného obvodu. Výstupní měřenou veličinou je malý úbytek napětí na obou koncích rezistoru, který je přímo úměrný proudu, který vodičem protéká.

Dalším typem senzoru jsou neinvazivní proudové senzory, založené na hallově efektu.

Praktické zkušenosti

  • Navlékací bezkontaktní proudový senzor Amploc

Příklad

hw/proudovy-senzor.txt · Poslední úprava: 2013/09/24 15:22 autor: 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki