MicroLog.MyPower.CZ

… designed for freedom of automation.

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


mod:digitalout

mod:digitalout

Popis modulu

Modul funguje jako rozhraní mezi softwarem MicroLogu a digitálními výstupy. Umožňuje zapnutí nebo vypnutí digitálních výstupů přes www rozhraní, nebo (v budoucích verzích MicroLogu) automatické řízení stavu na základě hodnot z analogových pinů a dalších sledovaných veličin.

Nastavení

Fyzické digitální piny

Piny se mapují na fyzické digitální výstupy v programu pomocí proměnné DPINmap.

Například:

// ---[ DPIN 22..49 map ]--------------------------
//          00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
//          [....... LED .....][.not used.][........... RELE .............]
byte DPINmap[16] = { 40, 42, 44, 46, 48, 0, 0, 0, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 };

Piny, které mají hodnotu <22 nebo >49 jsou ignorovány a jsou chápány jako nepřipojené. Je tedy možné mapovat 16 pinů v rozsahu 22 - 49 = téměř celý boční header na arduinu MEGA.

„LED“, „not used“, a „RELE“ je jen ukázkový komentář. Skutečné využití pinů je naprosto libovolné dle aktuálních potřeb. Může být využito pro libovolné účely třeba všech 16 pinů, nebo klidně jen jeden jediný. Ve výše uvedeném příkladu je ukázáno, jak definovat nepřipojené piny a jak definovat piny v programu na fyzické digitální piny Arduina.

Na www rozhraní jsou piny pod indexovými čísly 0 - 15.

Veškeré nastavení digitálních pinů je ukládáno do EEPROM.

Výstupní logika pinů

Nastavení logiky pinů je možno pomocí proměnné DPINlogicmask.

//             <15 08>     <07 >00             
uint16_t DPINlogicmask = (B00000000 << 8) | B00000011; // pin/bit 0 = standard logic 0 OFF 1 ON,  1 = negative logic 0 ON 1 OFF

16 bitů určuje zdali je logika pinu negativní (1) nebo standardní (0). Bit pro pin s interním indexem 15 je zcela vlevo. Bit pro pin s indexem 0 je zcela vpravo. Pokud má pin nastavenu negativní logiku, je při stavu OFF na pinu logický stav HIGH a při stavu ON je na pinu logický stav LOW. V případě standardní logiky odpovídá stav ON stavu HIGH a stav OFF stavu LOW.

Kompatibilní hardware

Relé, stykače, optočleny.

Screenshoty

Související dokumenty

 • digitalni-vystupy - Data nastavení a stavu digitálních výstupů
 • eprom - EEPROM - Úložiště pro nastavení digitálních pinů.
mod/digitalout.txt · Poslední úprava: 2023/03/05 15:44 autor: mypower_cz

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki