MicroLog.MyPower.CZ

… designed for freedom of automation.

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


mod:webservices

Datová komunikace

V uvedených příkladech je jako www adresa Micrologu použita IP 192.168.1.188. Změňte IP dle situace na vaší lokální síti.

Níže popsaný způsob komunikace je využit pro komunikaci mezi Micrologem a WWW rozhraním a také pro komunikaci Microlog ⇔ Microlog v případě vybudování rozsáhlejší sítě pomocí jednotek Microlog.

Na základě těchto informací lze k Mikrologu, či síti jednotek Microlog, připojit libovolné další rozhraní, nebo speciálně vytvořenou binární aplikaci komunikující s Micrologem pomocí HTTP.

Vzhledem k otevřenosti implementace datové komunikace Micrologu přes HTTP protokol se nabízí také komunikace s dalšími hardwarovými jednotkami a vzájemná výměna dat po síti, automatizované řízení Micrologu nebo tvorba dalšího software s využitím již hotových funkcí Micrologu.

A/D data

Vzdálené odečítání hodnot z A/D převodíků

URL:

http://192.168.1.188/pin

Výstup:

A0:1023,A1:1023,A2:1013,A3:1003,A4:158,A5:156,A6:154,A7:119,A8:10,A9:11,A10:0,A11:482,A12:0,A13:0,A14:0,A15:0

Pomocí této www služby je možno vzdáleně vyčítat data z A/D převodníků a dále je zpracovávat libovolným zařízením, které je schopno HTTP komunikace.

HW info

Data www rozhraní pro stránku HW info.

URL:

http://192.168.1.188/cfg?cmd=6877

Výstup:

~HW
t:2FC9512
c:16.41.30.30.3.0.1.1.1602.50107
f:mojefve1234
h:log.mypower.cz
x:1
r:2774.105.8703.-1.4095.-1.256.8

v:2.04
m:F68800000001
n:192.168.1.188/255.255.255.0/192.168.1.20/192.168.1.100
w:1/80
de:0
ds:40,42,44,46,48,0,0,0,22,23,24,25,26,27,28,29,/0000/0003
mpw:14.9.2013@14:56:58/2013.9.14.53813/50102/1/1/25037/40/37/6/5

Analog Pin Setup

Data www rozhraní pro stránku Analogové vstupy.

URL:

http://192.168.1.188/cfg?cmd=6173

Výstup:

~AS
A0:0/0.0000/0.0000/4C434420427574746F6E73//1023
A1:0/0.0000/0.0000///1023
A2:0/0.0000/0.0000///1013
A3:0/0.0000/0.0000///1003
A4:11/0.0000/150.0000/465631/56/156
A5:11/0.0000/150.0000/465632/56/154
A6:11/0.0000/-10.0000/695F626174/41/152
A7:0/0.0000/0.0000///117
A8:11/0.0000/20.0000/69465631/41/10
A9:11/0.0000/0.0000/69465632/41/11
A10:2D/0.0000/10000.0000/426FC48D6EC3AD6B/57/0
A11:1D/-2.0000/2.0000/506F74656E63696F6D657472/56/459
A12:0/0.0000/0.0000///0
A13:0/0.0000/0.0000///0
A14:0/0.0000/0.0000///0
A15:0/0.0000/0.0000///0

Sampler

Data www rozhraní pro stránku Sampler.

URL:

http://192.168.1.188/cfg?cmd=7370

Výstup:

~SP
MS:302CBA3
L:10000
T:7470706C7470706C7470706C747074687470706C7470706C7470706C7470706C747074687470706C7470706C7470706C7470706C747074687470706C7470706C7470706C7470706C7470706C747074687470706C7470706C7470706C7470706C747074687470706C7470706C7470706C7470706C747074687470706C7470706C
S4:S=29,A=17,M=0,X=86,C=128:111515141312111110100F0F0E0E0D0D0C0C0C0B0B0A0A0A0909090808080707070706060606050505050404040404030303030302020202020202020101010101010101010100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000/AB7A77778B1DC7B161A0B1C51ABF01BF56F0AB55050000000000000000000000
S5:S=28,A=17,M=0,X=76,C=128:0E1112131212111110100F0F0E0E0D0D0C0C0C0B0B0A0A090909090808080707070606060605050505040404040403030303030302020202020202020101010101010101010100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000/2277236287DC86B16C6CACF116AF01AF15F0AB55000000000000000000000000
S6:S=28,A=17,M=0,X=89,C=128:1613121212111111100F0F0E0E0D0D0D0C0C0B0B0B0A0A090909080808070707060606060505050505040404040403030303030302020202020202010101010101010101010100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000/511CDD1D62D8B26D6F6F6CF1066FC1AF05F0AB05000000000000000000000000
S7:S=29,A=17,M=0,X=104,C=128:1A16131212111110100F0F0E0E0D0D0D0C0C0B0B0A0A0A090909080808070707070606060605050504040404040403030303030202020202020202010101010101010101010001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000/B0DCDE1DA6CB716D5C286FA0C66FC59B01CC6A16010004000100000010000000
MS:302CCCD
L:FFFC
T:7070706C7470706C7470706C747074687470706C7470706C7470706C7470706C747074687470706C7470706C7470706C7470706C747074687470706C7470706C7470706C7470706C7470706C747074687470706C7470706C7470706C7470706C747074687470706C7470706C7470706C7470706C747074687470706C7470706C
S8:S=7,A=0,M=0,X=82,C=128:1408020000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000/B200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
S9:S=11,A=2,M=0,X=109,C=128:1B0F080401000000010000000000000000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001000000000000000000000000000000000000000001000001000000000000/9D0B000024041400000000400800024005010400030002000860000041090400
S12:S=0,A=0,M=0,X=0,C=128:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000/0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
S13:S=0,A=0,M=0,X=0,C=128:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000/0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
MS:302CDF9
L:10000
T:7070746C707070707070707070707070707070707070746C707070707070707070707070707070707070746C707070707070707070707070707070707070746C707070707070746C707070707070707070707070707070707070746C707070707070707070707070707070707070746C70707070707070707070707070707070
S14:S=0,A=0,M=0,X=0,C=128:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000/0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
S15:S=0,A=0,M=0,X=0,C=128:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000/0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
S10:S=0,A=0,M=0,X=0,C=128:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000/0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
S11:S=467,A=466,M=377,X=487,C=128:777966767872705E767078796B7874797970786F7979747878796B7678787962777278796C787279796F78767879697474786F75787879637772787969787479796F78767979677977797670797879687676787967787174776D787579797178777979757878796976777879637774787667777578717078756879737977795E/97F51E00BDB5A5DDB615E9EBDE997031E2F936296F725375235862ED0CAB025C
MS:302CF29
L:10004
T:707074706C7070746C7070746C7070746C7070746C7074706C7070746C7070746C7070746C7070746C7074706C7070746C7070746C7070746C7070746C7070746C7074706C7070746C7070746C7070746C7070746C7074706C7070746C7070746C7070746C7070746C7074706C7070746C7070746C7070746C7070746C707470
S0:S=1023,A=1023,M=1023,X=1023,C=128:FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF/FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
S1:S=1023,A=1023,M=1023,X=1023,C=128:FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF/FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
S2:S=1012,A=1012,M=921,X=1015,C=128:E6F5FBFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFD/41AF565555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
S3:S=1000,A=999,M=802,X=1004,C=128:C8E0EDF4F8F9FAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFBFBFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFBFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFBFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFA/5298FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF3FFCFFFFFFFFFFFFFF3FFFFFCFFFFFFFFFFFFF
A0:V=1023,S=1023,A=1023,M=1023,X=1023
A1:V=1023,S=1023,A=1023,M=1023,X=1023
A2:V=1013,S=1012,A=1012,M=921,X=1015
A3:V=1003,S=1000,A=999,M=802,X=1004
A4:V=6,S=29,A=17,M=0,X=86
A5:V=5,S=28,A=17,M=0,X=76
A6:V=5,S=28,A=17,M=0,X=89
A7:V=5,S=29,A=17,M=0,X=104
A8:V=0,S=7,A=0,M=0,X=82
A9:V=1,S=11,A=2,M=0,X=109
A10:V=0,S=0,A=0,M=0,X=0
A11:V=486,S=467,A=466,M=377,X=487
A12:V=0,S=0,A=0,M=0,X=0
A13:V=0,S=0,A=0,M=0,X=0
A14:V=0,S=0,A=0,M=0,X=0
A15:V=0,S=0,A=0,M=0,X=0

Digitální výstupy

Data www rozhraní pro stránku Digitální výstupy.

URL:

http://192.168.1.188/cfg?cmd=6473

Výstup:

~DS
D0:40:4DC49B6E69C48D20336B57
D1:42:4DC49B6E69C48D2032303057
D2:44:C48C65727061646C6F2033303057
D3:46:4DC49B6E69C48D2036303057
D4:48:66
D5:0:
D6:0:
D7:0:
D8:22:64647067
D9:23:4C454431
D10:24:657766657766
D11:25:4C454432
D12:26:
D13:27:
D14:28:
D15:29:
DX:0000/0003

Program displaye

Data www rozhraní pro stránku programování displaye.

URL:

http://192.168.1.188/cfg?cmd=6470

Výstup:

~DP
T:1602
B:1362
D:2F2F202D2D2D20767970
D:6F637479202D2D2D200A
D:0A2F2F2073706F747265
...
...
...
D:405464232E2440546D23
D:2E244054590A4361737C
D:244054483A244054693A
D:244054730A0A
R:4B
C:4B

Stav displaye

Data www rozhraní pro zobrazení stavu displaye.

URL:

http://192.168.1.188/cfg?cmd=6464

Výstup:

~DD
S:4,40
T:1602
L1:cas:    19:54:55
L2:sekund:    71695

Související dokumenty

mod/webservices.txt · Poslední úprava: 2013/09/18 03:26 autor: 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki