MicroLog.MyPower.CZ

… designed for freedom of automation.

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


mmdl:examples:defaulttest

MMDL - Výchozí test

Popis programu

Výchozí testovací program v jazyce MMDL, kterým je možno na jednotlivých stránkách otestovat všechny funkce displaye.

Kód programu

// --- vypocty --- 
 
// vyroba
$WX1 = $@r11 / 10 + 2
$WX2 = $@a11 / 10 + 2
$wFV1 = $@A10 / 10 * 2
$wFV2 = $@A2 * $@A4
//$wIN = $wFV1 + $wFV2
 
// spotreba
//$wDC = $@A5 * $@A6
//$wOUTsum = $wDC
 
// baterie
//$wBAT = $wINsum * $wOUTsum
 
// --- obrazovky pro display ---
 
#
B$WX1.1 A$WX2.1 | $@x11
$@r11 | $@a11
 
#
Moje nova
ostrovni FVE
 
#
test vlevo|
|test vpravo
 
#
vlevo|$@a10 vpravo
$@A10.2#V c|xx
 
#
vlevo|vpravo
CeNtRoVaNo
 
#
1234567890abcdef
!@#$%^&*()_+-/:<
 
#L
Napeti FV1|$A1.2
Napeti FV2|$A2.2
 
#
Proud FV1|$A3.2
Proud FV2|$A4.2
 
#
Napeti 12V|$A6.2
Proud DC|$A5.2
 
#
Vykon FV1|$wFV1.1
Vykon FV2|$wFV2.1
 
#
Vyroba|$wIN.1
Spotreba|$wOUT.1
 
#
Vyroba|$wIN.3
Baterie|$@A7.2
 
#R
$wIN|$wBAT
$wOUT|$@A7.2
mmdl/examples/defaulttest.txt · Poslední úprava: 2013/07/24 06:54 autor: 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki