MicroLog.MyPower.CZ

… designed for freedom of automation.

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


mmdl:examples:clock

MMDL Examples

Příklad zobrazení data a času

#
$@Td#.$@Tm#.$@TY
$@TH:$@Ti:$@Ts

Výsledek:

  12.09.2013  
  17:28:16  

#
Moje FVE
$@Td#.$@Tm#.$@TY

Výsledek:

  Moje FVE  
  12.09.2013  

#
Datum a cas
$@Td#.$@Tm#.$@TY $@TH:$@Ti

Výsledek:

  Datum a cas 
12.09.2013 17:29

#
Datum|$@Td#.$@Tm#.$@TY
Cas|$@TH:$@Ti:$@Ts

Výsledek:

Datum 12.09.2013
Cas   17:31:15
mmdl/examples/clock.txt · Poslední úprava: 2013/09/15 23:00 autor: 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki