MicroLog.MyPower.CZ

… designed for freedom of automation.

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


start

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

start [2015/07/25 13:52]
mypower_cz
start [2015/07/25 13:57] (aktuální)
mypower_cz [Popis programu]
Řádek 9: Řádek 9:
 MicroLog může být univerzálním [[http://​mypower.cz/​fve-mypower|monitorovacím]] a [[http://​microlog.mypower.cz/​mod:​webinterface|řídícím]] nástrojem pro řízení a monitoring vašeho projektu. Je možné připojit odpovídající [[hw:​proudovy-senzor|proudové senzory]], [[hw:​odporovy-delic|odporové děliče]]. Měřitelné jsou prakticky libovolné veličiny, které lze převést na rozsah 0-5V a takto uzpůsobené senzory připojit k analogovým pinům arduina. MicroLog může být univerzálním [[http://​mypower.cz/​fve-mypower|monitorovacím]] a [[http://​microlog.mypower.cz/​mod:​webinterface|řídícím]] nástrojem pro řízení a monitoring vašeho projektu. Je možné připojit odpovídající [[hw:​proudovy-senzor|proudové senzory]], [[hw:​odporovy-delic|odporové děliče]]. Měřitelné jsou prakticky libovolné veličiny, které lze převést na rozsah 0-5V a takto uzpůsobené senzory připojit k analogovým pinům arduina.
  
-S využitím nativního propojení se serverem [[http://​mypower.cz|MyPower.CZ]] lze použít datový archiv, statistické kalkulace, [[http://​forum.mypower.cz/​viewtopic.php?​f=10&​t=1358|srovnání]] s ostatními systémy, odborný dohled a zkušenou pomoc komunity fóra MyPower.CZ.+S využitím nativního propojení se serverem [[http://​mypower.cz|MyPower.CZ]] lze použít datový archiv, statistické ​[[http://​forum.mypower.cz/​viewtopic.php?​t=1159|kalkulace]], [[http://​forum.mypower.cz/​viewtopic.php?​f=10&​t=1358|srovnání]] s ostatními systémy, odborný dohled a zkušenou ​[[http://​forum.mypower.cz/​viewforum.php?​f=95|pomoc komunity]] fóra MyPower.CZ.
  
 Pro [[tutorial:​install|zprovoznění]] stačí [[http://​microlog.mypower.cz/​_export/​code/​source?​codeblock=0|stáhnout]] zdrojový kód, tento otevřít v [[http://​arduino.cc/​en/​Main/​Software|Arduino IDE]], nastavit základní parametry a provést upload programu do Arduina. ​ Pro [[tutorial:​install|zprovoznění]] stačí [[http://​microlog.mypower.cz/​_export/​code/​source?​codeblock=0|stáhnout]] zdrojový kód, tento otevřít v [[http://​arduino.cc/​en/​Main/​Software|Arduino IDE]], nastavit základní parametry a provést upload programu do Arduina. ​
start.txt · Poslední úprava: 2015/07/25 13:57 autor: mypower_cz