MicroLog.MyPower.CZ

… designed for freedom of automation.

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


mod:analogsetup

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

mod:analogsetup [2013/09/17 21:16]
mypower_cz [Související dokumenty]
mod:analogsetup [2015/07/26 10:48] (aktuální)
mypower_cz [Nastavení pinů]
Řádek 17: Řádek 17:
   * **Název** - Název pinu včetně diakritiky. Maximálně 20 znaků. UTF znaky (například diakritika) maximální délku zkracují.   * **Název** - Název pinu včetně diakritiky. Maximálně 20 znaků. UTF znaky (například diakritika) maximální délku zkracují.
   * **Jednotka** - jednotka, která bude asociována s přepočítanou hodnotou pinu   * **Jednotka** - jednotka, která bude asociována s přepočítanou hodnotou pinu
-  * **Snímání** - Typ snímání pinu, který je použit jako výchozí hodnota při dalším zpracovaní.  +  * **Snímání** - Typ snímání pinu.  
-    * Okamžitá hodnota - 64tý (1/2 času snímání) ​vzorek ze 128 vzorkového snímání+    * Okamžitá hodnota - 64tý vzorek ze 128 vzorkového snímání ​[[mod:​sampler|samplerem]]
     * Průměrná hodnota - průměrná hodnota vzorku     * Průměrná hodnota - průměrná hodnota vzorku
     * Efektivní hodnota - kvadratický průměr hodnot vzorku (RMS)     * Efektivní hodnota - kvadratický průměr hodnot vzorku (RMS)
     * Minimální hodnota - minimální hodnota vzorku     * Minimální hodnota - minimální hodnota vzorku
     * Maximální hodnota - maximální hodnota vzorku     * Maximální hodnota - maximální hodnota vzorku
-  * **Skupina** - Skupina, ve které bude analogový pin snímán pomocí modulu Sampler. Piny jsou snímány vždy po čtveřicích. V jedné skupině tedy mohou být nejvýše 4 piny, které budou snímány synchronně. Pokud jsou ve skupině více než 4 piny, je skupina rozdělena na více nejvýše čtveřic a piny jsou opět snímány synchronně pouze maximálně po čtyřech. Každá nejvýše čtveřice je během jednoho snímacího cyklu obnovena. Čtveřice pinů jsou obnovovány následně po sobě v čase. Pokud došlo k obnovení poslední čtveřice v pořadí, následně bude obnovena opět první čtveřice pinů, která je k dispozici.+  * **Skupina** - Skupina, ve které bude analogový pin snímán pomocí modulu ​[[mod:​sampler|Sampler]]. Piny jsou snímány vždy po čtveřicích. V jedné skupině tedy mohou být nejvýše 4 piny, které budou snímány synchronně. Pokud jsou ve skupině více než 4 piny, je skupina rozdělena na více nejvýše čtveřic a piny jsou opět snímány synchronně pouze maximálně po čtyřech. Každá nejvýše čtveřice je během jednoho snímacího cyklu obnovena. Čtveřice pinů jsou obnovovány následně po sobě v čase. Pokud došlo k obnovení poslední čtveřice v pořadí, následně bude obnovena opět první čtveřice pinů, která je k dispozici.
   * **Minimum** - Spodní limit rozsahu skutečné měřené hodnoty na analogovém pinu, například "​0"​ pro rozsah 0-5V   * **Minimum** - Spodní limit rozsahu skutečné měřené hodnoty na analogovém pinu, například "​0"​ pro rozsah 0-5V
   * **Maximum** - Horní limit rozsahu skutečné měřené hodnoty na analogovém pinu, například "​5"​ pro rozsah 0-5V.   * **Maximum** - Horní limit rozsahu skutečné měřené hodnoty na analogovém pinu, například "​5"​ pro rozsah 0-5V.
mod/analogsetup.txt · Poslední úprava: 2015/07/26 10:48 autor: mypower_cz